liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVICO VIỆT NAM

Địa chỉ: Điểm Công nghiệp Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Email: thao@sevico.vn

Website: sevico.vn