Rượu vang Pháp

Rượu vang Pháp có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, thời kỳ Hy Lạp đóng chiếm. Nghề trồng nho sớm phát triển mạnh mẽ với sự thành lập của thuộc địa của Hy Lạp Marseille . Rượu vang đã tồn tại hàng ngàn năm ở các nước xung quanh Địa Trung Hải, nhưng Pháp đã biến nó trở thành một phần của nền văn minh của họ và đã coi rượu vang là một nghệ thuật trong hơn hai nghìn năm. Không chỉ các Gauls biết cách trồng cây nho, họ còn biết cách cắt tỉa nó. Cắt tỉa tạo ra một sự khác biệt quan trọng trong sự khác biệt giữa dây leo hoang dã và nho sản xuất rượu vang. Chẳng bao lâu, các loại rượu vang được sản xuất ở Pháp nổi tiếng trên khắp thế giới.